Vrei o carieră în cadrul MAI? IPJ Brăila angajează prin încadrare directă agent de poliție!

Agent I (și conductor de câini) prevăzut cu gradul de Agent șef principal de poliție își va desfășura activitatea în cadrul Serviciul Criminalistică a Biroului de Investigare Tehnico-Științifică a Locului Faptei. Domeniu de activitate: Poliție canină.

Pentru a participa la concursul cu recrutare prin încadrare directă, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • nu are tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 • prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor și/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă.

Concursul este organizat la nivel central cu comisii de recrutare de la nivel teritorial. 3 aprilie 2024 este data limită pentru depunerea dosarului!

Pentru mai multe informații puteți vizita site-ul de recrutare AICI.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry