VEȘTI BUNE! Alte 14 localități din județul Brăila vor beneficia de modernizarea înființarea sau extinderea rețelei de apă și canalizare!

Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va aproba în curând o nouă etapă de finanțare în cadrul Programului Național ”Anghel Saligny” de modernizare/înființare/extindere rețele de apa și canalizare în 14 localități din județul Brăila. Se vor investi peste 234.000.000 lei pentru ca cetățenii să beneficieze de servicii de calitate.

Investițiile vor avea lor în următoarele localități:

 • Bordei Verde – Modernizarea sistemului de alimentare cu apă – 2.500.000 lei
 • Chiscani – Extindere rețea de canalizare, etapa a II a – 5.200.000 lei
 • Cireșu – Înființare sistem de canalizare în comuna Cireșu – 30.000.000 lei
 • Gemenele – Înființare rețea de canalizare – 29.000.000 lei
 • Grădiștea – Modernizare rețea de apă – 7.500.000 lei
 • Măxineni – Extindere rețea de canalizare – 6.000.000 lei
 • Racovița – Înființare rețea de canalizare – 15.800.000 lei
 • Râmnicelu – Înființare sistem de canalizare – 12.700.000 lei
 • Stăncuța – Înființare rețea de canalizare – 30.000.000 lei
 • Șuțești – Extindere rețea de canalizare – 13.700.000 lei
 • Vădeni – Înființare rețea de canalizare – 16.900.000 lei
 • Victoria – Înființare rețea de canalizare – 23.000.000 lei
 • Vișani – Înființare rețea de canalizare – 30.000.000 lei
 • Viziru – Extindere rețea de canalizare – 11.200.000 lei

După finalizarea lucrărilor de apă și canalizare vor fi implementate și proiectele care vizează asfaltarea străzilor, acolo unde s-au introdus conductele.

”Această etapă vine în completarea proiectului european de peste 240 milioane de euro pe care compania de apă îl are în derulare și care are drept obiectiv conectarea la reţeaua de apă potabilă și canalizare a 66 de localităţi din judeţ, unde locuiesc în total aproximativ 60.000 de brăileni.

Accesul la apa potabilă este o necesitate umană de bază, iar gestionarea adecvată a apelor uzate contribuie la reducerea riscurilor de sănătate și la protejarea mediului înconjurător, acesta fiind motivul pentru care alocarea resurselor financiare necesare sectorului a devenit o prioritate guvernamentală. Dezvoltare județului în mod unitar a fost și rămâne o prioritate pentru mine și administrația PSD”,

a transmis președintele Consiliul Județean Brăila, Iulian Chiriac.

În prezent se fac investiții la extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă din județul Brăila, pentru un număr de 66 localități din 24 UAT-uri, care în prezent nu beneficiază de sisteme de alimentare cu apă sau au acoperire parțială.

Principalii indicatori fizici sunt:

 • 147,541km rețea de distribuție apă potabilă nou construită,
 • 130,192 km rețea de distribuție apă potabilă reabilitată,
 • 333,887km aducțiune apă potabilă nou construită,
 • 44,972km aducțiune apă potabilă reabilitată,
 • 12 rezervoare noi de înmagazinare apă potabilă,
 • 1 stație nouă de tratare apă.

Investițiile în infrastructura de canalizare se referă la extinderea și reabilitarea sistemelor de apă uzată din județul Brăila, pentru un număr de 21 localități din 18 UAT-uri, care în prezent nu beneficiază de sisteme de canalizare sau au acoperire parțială.

Principalii indicatori fizici sunt:

 • 299,858km rețea de canalizare nou construită,
 • 30,472km rețea de canalizare reabilitată,
 • 110,531km colectoare apă uzată,
 • 85 stații noi de pompare apă uzată,
 • 1 instalație de uscare, neutralizare si valorificare termică a nămolului, care va prelua nămolurile de la toate Stațiile de Epurare Ape Uzate (SEAU) și Stațiile de Tratare Apa Potabila (STAP) gestionate de CUP Dunărea Brăila.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry