„Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027” – proiect finanțat prin POCA 2014-2020!

UAT Judetul Braila a finalizat implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, cod SIPOCA…

Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027! Alte priorități: Promovarea gestionării sustenabile a apei și promovarea tranziţiei către o economie circulară

Prioritatea 6: Promovarea energiei din surse regenerabile Măsura 6.1. Creșterea ponderii de surse regenerabile utilizate la…

Consilierii județeni au votat, fără discuții, strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027!

Portofoliul de proiecte inclus în acest document a fost realizat pe baza propunerilor primite de la…