Consilierii județeni au votat, fără discuții, strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027!

Portofoliul de proiecte inclus în acest document a fost realizat pe baza propunerilor primite de la UAT-uri și instituții din județul Brăila.

În mare, obiectivele strategice sunt:

 1. Dezvoltarea inteligentă a județului Brăila prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării, digitalizării și creșterea competitivității economice și antreprenoriat
 2. Dezvoltarea durabilă a județului Brăila prin promovarea eficienței energetice, a tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor
 3. Dezvoltarea mobilității și a conectivității județului Brăila şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne
 4. Dezvoltarea resurselor umane prin creşterea calităţii învăţământului şi promovarea educaţiei pentru adulţi, creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii şi asigurarea incluziunii sociale
 5. Asigurarea unei dezvoltări integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității
 6. Dezvoltarea unei administraţii publice locale şi judeţene moderne și eficiente

Jurnalul de Brăila va publica într-o serie de articole, pe capitole, toate proiectele de investiții și strategia votată de consilieri pentru dezvoltarea județului Brăila în perioada 2021-2027.

Prioritățile de dezvoltare specifice fiecărui obiectiv strategic sunt prezentate mai jos:

 • Dezvoltarea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare a județului și adoptarea tehnologiilor avansate
 • Creșterea capacității de digitalizare a instituțiilor și companiilor în beneficiul cetățenilor
 • Creșterea competitivității economiei județului Brăila prin îmbunătățirea mediului de afaceri și susținerea firmelor
 • Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
 • Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Promovarea energiei din surse regenerabile
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor
 • Promovarea gestionării sustenabile a apei
 • Promovarea tranziţiei către o economie circular
 • Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării
 • Susținerea mobilității urbane
 • Îmbunătățirea conectivității județului la rețeaua TEN-T
 • Îmbunătăţirea infrastructurii de utilități, educaționale, de sănătate și servicii sociale și dotarea acesteia
 • Dezvoltarea capitalului uman prin îmbunătăţirea sistemelor educaţionale şi de formare
 • Îmbunătăţirea participării pe piaţa forţei de muncă şi combaterea excluziunii sociale
 • Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane și rurale
 • Creşterea capacităţii administrative precum şi a calităţii serviciilor publice
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry